Teckenspråksforum

Du som är teckenspråkig och behöver information, råd eller stöd i samhällsfrågor kan vända dig till teckenspråksforum, ett medborgarkontor på teckenspråk.

Teckenspråksforum vänder sig till dig som är teckenspråkig och även till dig som vill ha information om teckenspråk och teckenspråkiga.

Hos oss får du som är teckenspråkig samhällsinformation på teckenspråk och personlig service, till exempel när du ska kontakta myndigheter eller fylla i blanketter.

Mer om Teckenspråksforum.