Syntolkning vid ledsagning

Du som har en synnedsättning kan tipsa vänner och anhöriga om att gå den här utbildningen för syntolkning i vardagen. Syftet är att höja livskvaliteten för personer med synnedsättning.

Till webbutbildningen LärDigSyntolka.goteborg.se