Syntolkningsutbildning för ledsagare

Att syntolka är att beskriva det som syns men inte hörs. Utan syntolkning är det lätt att en person med synnedsättning går miste om viktig information i vardagliga situationer. Här finns en utbildning för dig som ledsagar personer med synnedsättning. Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande kunskaper om vad syntolkning är.

Webbutbildningen LärDigSyntolka.goteborg.se