Syninstruktör

Du som har en synnedsättning kan vända dig till syninstruktörerna. Vi kommer hem till dig och ger dig råd och tips för att din vardag ska fungera så bra som möjligt.

En kostnadsfri service för dig med synnedsättning

Vill du att vi kommer hem till dig och att vi tillsammans går igenom de svårigheter du har i hemmet på grund av din synnedsättning? Vi ger dig då tips och råd för en mer fungerande vardag. Tillsammans kan vi kanske hitta ett lättare och säkrare sätt att laga mat och hantera andra vardagssysslor på. Du kan även få prova enklare förstoringshjälpmedel och lampor som sedan finns att köpa.

För att underlätta för dig märker vi upp dina vitvaror, fjärrkontroller, telefoner, knappar och reglage som blivit svåra att hantera. Har du fått hjälpmedel från syncentralen så kan vi även hjälpa dig att träna på dem.

Syninstruktörerna ger dig information om samhällsservice, kurser, föreningar och aktiviteter. Vi samarbetar bland annat med Syncentral Göteborg , Dövblindteamet  och Synskadades riksförbund, SRF.

Tips till dig som kommer i kontakt med personer med synnedsättning

Syninstruktörerna kommer gärna ut och delar med sig av tips och råd till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med personer med synnedsättning. I broschyren När synen inte längre räcker till har vi sammanställt praktiska tips för att underlätta vardagen för personer med synnedsättning. Kontakta oss om du vill ha broschyren i pappersformat.

När synen inte räcker till - vardagstips

Information

Du ska ha fyllt 18 år och bo i Göteborg. Du behöver inte ha något biståndsbeslut för att få hjälp av oss och det kostar inget. Du som är anhörig eller som träffar personer med synnedsättning i ditt arbete, kan också kontakta oss. 

Syninstruktörerna:

  • ger tips och råd för en fungerande vardag
  • lär dig använda hjälpmedel
  • lär dig hitta i din närmiljö
  • stöttar dig i köksträning och gör uppmärkning
  • informerar dig om samhällsservice, kurser, föreningar och aktiviteter
  • ger tips och råd till personer i din omgivning, som till exempel anhöriga eller hemtjänst

Läs om syninstruktörerna i broschyren Syninstruktörer- en service för personer med synnedsättning

Så här gör du