Syn- och hörselnedsättning

Du som har en synnedsättning kan vända dig till syninstruktörerna. Vi kommer hem till dig och ger dig råd och tips för att din vardag ska fungera så bra som möjligt.

Du som är teckenspråkig och behöver information, råd eller stöd i samhällsfrågor kan vända dig till teckenspråksforum, ett medborgarkontor på teckenspråk.

Du som är teckenspråkig och behöver stöd i vardagen i form av hemtjänst eller ledsagning kan ansöka om teckenspråkigt stöd.