Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har betydande svårigheter att förflytta dig med hjälpmedel till och från ett fordon, kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade