Rehabilitering

För dig med psykisk ohälsa kan rehabilitering behöva anpassas efter just dina behov. En socialsekreterare i din stadsdel kan ge vägledning och en bedömning av vad du behöver. 

Du kan få rehabilitering bland annat genom boendestödet. Boendestödet är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara både motiverande stöd och praktisk hjälp.

Du kan också vända dig till din vårdcentral. Här kan du hitta vårdcentral.