Rehabilitering

För dig med psykisk ohälsa kan rehabilitering behöva anpassas efter just dina behov. En socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor kan ge vägledning och göra en bedömning av vad du behöver.

Du kan få rehabilitering bland annat genom boendestödet. Boendestödet är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara både motiverande stöd och praktisk hjälp.

Har du frågor om rehabilitering så kan du kontakta en socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor.

Hitta funktionsstödsenhet

Du kan också vända dig till din vårdcentral.

Hitta vårdcentral