Öppen verksamhet

Aktivitetshus och träffpunkter är exempel på öppen verksamhet dit du kan gå för att träffa andra och umgås.

Aktivitetshusen är öppna för alla

Du kan vara med i olika aktiviteter och fylla din dag med något som känns roligt och meningsfullt. Aktivitetshusen erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning, kursverksamhet och möjlighet att delta i arbetsgrupper. 

Du kan komma ensam, men det går också bra att ta med dig din boendestödjare, socialsekreterare eller någon annan kontaktperson. Aktiviteterna är gratis och du behöver inte ansöka om bistånd för att gå till ett aktivitetshus.

Hitta aktivitetshus

Umgås, fika och delta i aktiviteter

I Göteborg finns träffpunkter för personer med funktionsnedsättning. Här kan du umgås med andra, fika och delta i olika aktiviteter. Ofta går det att äta lunch i anslutning till träffpunkterna. Träffpunkterna är öppna för alla, det krävs inget beslut om bistånd från kommunens handläggare. Om du har frågor om träffpunkter, kontakta funktionsstödsenheten där du bor.

Hitta träffpunkter för personer med funktionsnedsättning