Mobila fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa kan vända dig till det mobila fältteamet, som kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Så här arbetar det mobila fältteamet

Det mobila fältteamet arbetar uppsökande i kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö. Teamet kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig till rätt hjälp utifrån dina individuella behov.

Du kan även ringa det mobila fältteamet i rådgivande syfte. De som arbetar i teamet är sjuksköterskor och socionomer.

Så kommer du i kontakt med det mobila fältteamet

Du kan själv kontakta mobila fältteamet. Även anhöriga och myndigheter kan kontakta mobila fältteamet.

Du når mobila fältteamet vardagar klockan 8-12 samt 13-16
Telefon: 0702-79 18 78

Sektionsledare Zofia Simson Delauzun 0707 800 548

E-post: zofia.simson.delauzun@vgregion.se