Mobila fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa kan vända dig till det mobila fältteamet, som kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Så här arbetar det mobila fältteamet

Det mobila fältteamet arbetar uppsökande i kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö. Teamet kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig till rätt hjälp utifrån dina individuella behov.

Du kan även ringa det mobila fältteamet i rådgivande syfte. De som arbetar i teamet är sjuksköterskor och socionomer.

Så kommer du i kontakt med det mobila fältteamet

Vem som helst kan kontakta Mobila Fältteamet: till exempel personen själv, sjukvård, socialtjänst, hyresvärd, närstående, granne.

För att komma i kontakt med Mobila Fältteamet ring 0702-79 18 78 

Telefontider :

Tisdag 09-11 samt 13-15
Onsdag 9-11 samt 13-15
Torsdag 9-11

Det är inte möjligt att tala in telefonmeddelanden eller skicka sms.