Mobila fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa kan vända dig till det mobila fältteamet som ger stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Så här arbetar det mobila fältteamet

Det mobila fältteamet arbetar uppsökande i kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö. Teamet kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig till rätt hjälp utifrån dina individuella behov.

Du kan även ringa det mobila fältteamet i rådgivande syfte. De som arbetar i teamet är sjuksköterskor och socionomer.

Så kommer du i kontakt med det mobila fältteamet

Vem som helst kan kontakta Mobila Fältteamet: till exempel personen själv, sjukvård, socialtjänst, hyresvärd, närstående, granne.

För att komma i kontakt med Mobila Fältteamet ring 0702-79 18 78 

Mobila Fältteamet svarar i telefon måndag till och med torsdag mellan klockan 9.00 – 15.00. Stängt för lunch mellan 11.30 – 12.30.

Det är inte möjligt att tala in telefonmeddelanden eller skicka sms.