Mobila fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa och som inte har någon etablerad vårdkontakt kan vända dig till det mobila fältteamet som kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Så här arbetar det mobila fältteamet

Det mobila fältteamet arbetar uppsökande i kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö. Teamet kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig till rätt hjälp utifrån dina individuella behov.

Du kan också ringa Mobila Fältteamet i rådgivande syfte.

De som arbetar i teamet är sjuksköterskor och socionomer och kan lotsa dig till den hjälp du behöver inom både sjukvård och socialtjänst.

Så kommer du i kontakt med det mobila fältteamet

Vem som helst, till exempel personen själv, sjukvård, socialtjänst, hyresvärd, närstående eller granne, som känner oro för någon utifrån psykisk ohälsa, kan kontakta Mobila Fältteamet.

Vid hög belastning och när vi är ute på uppdrag kan vi inte alltid svara, då går det bra att försöka nå oss om en stund igen. När vi har möjlighet ringer vi tillbaka på missade telefonsamtal. Det är inte möjligt att tala in telefonmeddelanden eller skicka sms till oss.