Psykisk funktionsnedsättning

Har du problem som beror på psykisk ohälsa? Det finns olika typer av stöd för att du ska kunna delta i sysselsättning, arbetsliv och studier eller leva ett självständigt liv hemma.

Aktivitetshus

Aktivitetshusen vänder sig till göteborgare 18 - 65 år som lever med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och som önskar stöd i sin återhämtning.

Mobila fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa och som inte har någon etablerad vårdkontakt kan vända dig till det mobila fältteamet som kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Personligt ombud

Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa dig att få den service och det stöd du kan behöva. Det personliga ombudet kan exempelvis följa med dig till läkaren och vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter.

Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt hem och för att du ska kunna delta i samhällslivet.

Rehabilitering

För dig med psykisk ohälsa kan rehabilitering behöva anpassas efter just dina behov. En socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor kan ge vägledning och göra en bedömning av vad du behöver.

Öppen verksamhet

Aktivitetshus och träffpunkter är exempel på öppen verksamhet dit du kan gå för att träffa andra och umgås.

Förvaltarenheten

Förvaltarenheten arbetar som gode män och förvaltare åt vuxna personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Vi stöder dem i ekonomiska, juridiska och sociala frågor.