Psykisk funktionsnedsättning

Lider du av psykisk ohälsa? Det finns olika typer av stöd för att du ska kunna delta i sysselsättning, arbetsliv och studier eller leva ett självständigt liv hemma.

Aktivitetshus

Aktivitetshusen vänder sig till dig som är göteborgare, 18 - 65 år, lever med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och som önskar stöd i din återhämtning. Aktivitetshusen erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning, kursverksamhet och möjlighet att delta i arbetsgrupper. För dig som vill arbeta eller studera kan vi erbjuda individuell vägledning och stöd.

Mobila fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa kan vända dig till det mobila fältteamet, som kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Personligt ombud

Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa dig att få den service och den hjälp du kan behöva. Det personliga ombudet kan exempelvis följa med dig till läkaren och vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter.

Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv både i ditt hem och för att delta i samhällslivet.

Rehabilitering

För dig med psykisk ohälsa kan rehabilitering behöva anpassas efter just dina behov. En socialsekreterare i din stadsdel kan ge vägledning och en bedömning av vad du behöver. 

Öppen verksamhet

Aktivitetshus och träffpunkter är exempel på öppen verksamhet dit du kan komma för att träffa andra eller umgås.

Förvaltarenheten

Förvaltarenheten arbetar som gode män och förvaltare åt vuxna personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Vi stöder dem i ekonomiska, juridiska och sociala frågor.