Ledsagning

Du som har funktionsnedsättning kan få ledsagning för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Syftet med ledsagning är att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Du kan beviljas detta antingen i form av ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ledsagningen är gratis men du betalar för personliga utgifter i samband med ledsagningen. Det finns regler om vilka omkostnader som kan godkännas för ledsagaren. Din socialsekreterare kan informera mer om detta.

Så här ansöker du om ledsagning

För att ansöka kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.

 Hitta funktionsstödsenhet

Ledsagning i kollektivtrafiken

Om du behöver hjälp när du ska byta buss, spårvagn eller tåg erbjuder Västtrafik ledsagning. 

Västtrafiks ledsagarservice

Lagar och regler

Läs om vilka bestämmelser som styr rätten till ledsagarservice.

Lagar och regler - funktionsnedsättning