Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som har hemmavarande skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen vanligen deltar i aktiviteter på skolans fritidshem. För att du som förälder ska kunna delta i arbetslivet eller studera.

Information och regler

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande och det innebär att tillsynen kan vara olika för olika personer. Individuella lösningar är möjliga.

Du betalar själv för ditt barns matkostnader och aktiviteter i samband med korttidstillsyn.

Läs om vilka bestämmelser som styr rätten till korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Så här ansöker du

För att ansöka kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut. 

Hitta funktionsstödsenhet