Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv både i ditt hem och för att delta i samhällslivet.

Information om coronaviruset för dig med funktionsnedsättning

12 maj 2020

Här finns information om coronaviruset och hur den påverkar servicen till dig som har en funktionsnedsättning.

Så påverkar coronaviruset servicen till dig som har en funktionsnedsättning

Ett stöd i din vardag

Boendestödet är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet.

Boendestödet är också en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter. Boendestödet är gratis.

Vem kan få boendestöd?

Om du har en allvarlig och långvarig psykisk, intellektuell eller neurologisk funktionsnedsättning, kan du få boendestöd i ditt hem.

Så här ansöker du

Du ansöker om boendestöd på socialkontoret i den stadsdel där du bor.