Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv både i ditt hem och för att delta i samhällslivet.

Ett stöd i din vardag

Boendestödet är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet.

Boendestödet är också en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter. Boendestödet är gratis.

Vem kan få boendestöd?

Du som har en psykisk, intellektuell, neurologisk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller autism och som behöver stöd för att klara dig i vardagen kan få boendestöd.

Så här ansöker du

Du ansöker om boendestöd på socialkontoret i den stadsdel där du bor.