Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Information om coronaviruset för dig med funktionsnedsättning

12 maj 2020

Här finns information om coronaviruset och hur den påverkar servicen till dig som har en funktionsnedsättning.

Så påverkar coronaviruset servicen till dig som har en funktionsnedsättning

Avlösning i hemmet syftar till att avlasta anhöriga på fritiden. Avlösarens uppgift är ge det stöd som behövs till den person som har funktionsnedsättning. Avlösning ska först och främst ske i hemmet och ersätta förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter. Anhöriga och avlösare kan komma överens om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet om det är lämpligt för barnet, ungdomen eller den vuxne.

Information och regler

Avlösningen är kostnadsfri. Du som förälder får dock betala eventuella kostnader i samband med utflykter.

Läs om vilka bestämmelser som styr rätten till avlösarservice i hemmet:

Så här ansöker du

För att ansöka kontaktar du socialkontoret i din stadsdel. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.

Om du är osäker på vilken stadsdel du tillhör kan du söka på din gatuadress på sidan Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?