Ansök om stöd för dig med funktionsnedsättning

Så här gör du för att ansöka om stöd.

 

Information

När du ansökt om stöd kommer du att få träffa en socialsekreterare hos socialtjänsten i din stadsdel. Under mötet diskuterar du och din socialsekreterare dina behov och socialsekreteraren påbörjar sedan en utredning. Den baseras på den information som socialsekreteraren har fått från dig. Ibland behövs det även mer information ifrån andra.

Ditt behov av stöd prövas individuellt och hänsyn tas till hela din livssituation.

I samtycke med dig kan socialsekrete­raren i vissa fall begära ut läkarutlåtande eller liknande under­lag ifrån andra myndigheter som du varit i kontakt med, som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Du har rätt att läsa utredningen innan beslutet fattas.  När beslutet är fattat ska du få information om det så snart som möjligt.

Så här gör du

Ansök direkt på webben

Ansök om stöd

Ansök via blankett

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och skickar till ditt stadsdelskontor. Adressen hittar du på blanketten.

Blankett för ansökan om stöd för personer med funktionsnedsättning

Är du osäker på vilken stadsdel din gata tillhör, kan du  ta reda på det på sidan Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?