Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning eller är du förälder, vårdnadshavare, anhörig till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning? Lots för barn och vuxna erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning.