Korttidshem, korttidsboende

Du som har en funktionsnedsättning kan få vistas tillfälligt på ett korttidshem eller korttidsboende. Här hittar du mer information, regler och ansökan.

Du som har en funktionsnedsättning kanske behöver rekreation och miljöombyte, eller så behöver en anhörig avlastning. Då kan du få vistas tillfälligt på ett korttidshem eller korttidsboende.

Här hittar du korttidshemmen i Göteborgs Stad. Har du frågor kan du kontakta socialkontoret i din stadsdel.

Korttidshem är en tillfällig vistelse utanför hemmet, enligt LSS, för dig som har en funktionsnedsättning. Det kan vara att du behöver miljöombyte eller rekreation, eller så har du föräldrar eller en annan närstående i din familj som behöver avlastning.