Hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

En del hjälpmedel kan du låna genom att kontakta vårdcentralen. Andra enklare hjälpmedel, som inte kräver särskild träning eller kunskap för att användas, så kallad vardagsteknik - smarta ting, kan du köpa i sjukvårdsaffärer, på apotek och i specialbutiker.

Låna hjälpmedel 

Det finns olika typer av hjälpmedel. Legitimerad personal kan ge tips och råd samt beslutar om du får låna hjälpmedel. 

Kontakta din vårdcentral eller 1177 vårdguiden så hjälper de dig vidare.

Om du har hemsjukvård och behöver hjälpmedel kan du ta kontakt med deras arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Hörsel

Behöver du en hörapparat eller andra hörselhjälpmedel kontaktar du audionommottagningen.

Syn

Ser du dåligt kan du få hjälp via syncentralen. Du måste ha en remiss från din läkare. Du kan också kontakta syninstruktörerna som ger dig tips och råd och lär dig att använda eventuella hjälpmedel. 

Tal

Taltjänst är en tolkservice för röst, tal- och språkskadade. Ring 077-170 09 00 eller texttelefon 077-170 09 01.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Iäkkäiden apuvälineet/Hjälpmedel för äldre