Hitta funktionsstödsenhet

På funktionsstödsenheten i ditt område kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Läs mer om vad du kan få hjälp med på följande sidor:

Osäker på vilken funktionsstödsenhet du ska vända dig till? Använd I vilken stadsdel ligger gatan?

Vill du komma i kontakt med socialkontoret i ditt område så hittar du deras kontaktuppgifter på sidan Hitta socialkontor.

Funktionsstödsenhet Örgryte-Härlanda

Du som har en funktionsnedsättning kan söka råd, stöd och service hos din funktionsstödsenhet. Det gäller även dig som är anhörig. Funktionsstödsenheten Örgryte-Härlanda arbetar med psykiatriska samt fysiska funktionsnedsättningar inklusive förvärvad hjärnskada. Stödet kan till exempel vara boendestöd, hemtjänst eller bostad med särskild service.

Vi samarbetar med funktionsstödsenheten i Centrum och har du frågor som rör intellektuell funktionsnedsättningar, personlig assistans samt barn och ungdom, vänder du dig till Funktionsstödsenhet Centrum.
Kontaktuppgifter till Funktionsstödsenhet Centrum

Telefon
031-365 65 83
Telefontider
Måndag–fredag
klockan 13–16
Besöksadress
Mäster Johansgatan 2
Postadress
Box 4053
422 04 Hisings Backa