Hitta funktionsstödsenhet

På funktionsstödsenheten i ditt område kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Läs mer om vad du kan få hjälp med på följande sidor:

Osäker på vilken funktionsstödsenhet du ska vända dig till? Använd I vilken stadsdel ligger gatan?

Vill du komma i kontakt med socialkontoret i ditt område så hittar du deras kontaktuppgifter på sidan Hitta socialkontor.

Funktionsstödsenhet Centrum

Du som har en funktionsnedsättning kan söka råd, stöd och service hos din funktionsstödsenhet. Det gäller även dig som är anhörig. Funktionsstödsenheten Centrum arbetar med personlig assistans samt med funktionsnedsättningar vid autism, utvecklingsstörning, samt barn och ungdom. Stödet kan till exempel vara personlig assistans, avlösarservice, korttidsvistelse, daglig verksamhet eller bostad med särskild service.

Vi samarbetar med funktionsstödsenheten i Örgryte-Härlanda och har du frågor som rör psykiatriska samt fysiska funktionsnedsättningar inklusive förvärvad hjärnskada, vänder du dig till Funktionsstödsenhet Örgryte-Härlanda.
Kontaktuppgifter till Funktionsstödsenhet Örgryte-Härlanda

Telefon
031-365 74 03
Telefontider
Måndag–fredag
klockan 8–12
Besöksadress
Skånegatan 9a
Postadress
Box 4053
422 04 Hisings Backa