Covid-19: För dig med funktionsnedsättning

Från och med första oktober betalas inte längre habiliteringsersättning ut vid frånvaro från daglig verksamhet.

Alla verksamheter arbetar för att begränsa smittspridningen. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för att hantera en eventuell smitta.

Personal stannar hemma om de känner sig sjuka eller har symtom på förkylning. 

Prata om covid-19 med intellektuellt funktionshindrade

Personal som träffar personer med intellektuella funktionsnedsättningar använder stöd som är anpassat efter varje persons behov för att prata om covid-19.

På bloggen Snakket går finns också lättläst information.

Här på VG-regionens sida finns bild-stöd med enkel information bland annat om hur man tvättar händerna och använder munskydd.

Informationsfilm om coronaviruset

Myndigheten för delaktighet har gjort en film för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Filmen i tre delar visar hur vi kan bidra till att minska smittspridningen, varför skyddsutrustning är viktig och att alla har rätt till information.

Informationsfilm om coronaviruset på Myndigheten för delaktighets webbplats

Boende med särskild service (BmSS)

Om du vill besöka en närstående som bor på ett boende med särskild service ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte komma om du upplever förkylningssymtom.

Personal på boenden

Personalen följer strikta hygienrutiner för att själva inte bli sjuka, men om det skulle hända finns planer för att ta in ersättare. Det kan då hända att nya personer tillfälligt ersätter dem som normalt är på plats. Prata med din personal om det är något du undrar över.

Daglig verksamhet

Alla är välkomna men viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer         

Alla är välkomna till sin dagliga verksamhet men vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att inte riskera smittspridning. Till exempel ska personalen använda munskydd kombinerat med visir vid omsorgsnära arbete inom två meter.  Det är viktigt att vi möts på ett säkert sätt och att den som uppvisar minsta symtom avstår från att komma till sin dagliga verksamhet.

Från första oktober ska du vara på plats på daglig verksamhet för att få habiliteringsersättning 

Tack vare att smittspridningen minskar och att många är vaccinerade blir det nu en återgång till de regler som gällde innan pandemin. Det innebär att man måste vara på plats för att få sin habiliteringsersättning. Den dagliga verksamheten ser till att ersättningen betalas ut.

Personlig assistans

Om din personliga assistent blir sjuk kommer det en annan assistent. Om det är många som blir sjuka kan det bli en person du inte mött förut.

Öppna verksamheter

Öppna verksamheter för funktionshindrade återgår till läget innan pandemin från första oktober. 

Aktivitetshusen för personer med psykisk ohälsa håller öppet. Läs mer om aktivitetshusen.

Särskolan

Grundsärskolan och  gymnasiesärskolan

Du får information direkt från din skola om det sker förändringar. 

Ersättning för föräldrar

Kontakta Försäkringskassan för att få hjälp till vilken ersättning om du som förälder kan få om du behöver vara hemma med ditt funktionshindrade barn eller vuxet barn.

Resor

De serviceresor du åker med taxi sköts av trafikkontoret i Göteborg. De jobbar för att kunna köra resor som vanligt.

Stanna hemma om du är sjuk

Stannar hemma om du är sjuk eller har symptom på förkylning. Till exempel om du har feber, hosta eller snuva.

Du kan minska smittspridning genom god hygien:

  • Tvätta händerna ofta
  • Nys i armvecket
  • Håll avstånd från andra människor. Till exempel att inte ta i hand eller kramas.

Tänk på att hålla avstånd till andra människor i den mån du kan.

Tänk på att hålla avstånd till andra människor i den mån du kan.