Covid-19: För dig med funktionsnedsättning

Smittspridningen av covid-19 är just nu låg i samhället. Men det är fortsatt viktigt att vi skyddar varandra och är uppmärksamma på om spridningen skulle ta fart igen.

Prata om covid-19 med intellektuellt funktionshindrade

Personal som träffar personer med intellektuella funktionsnedsättningar använder stöd som är anpassat efter varje persons behov för att prata om covid-19.

På bloggen Snakket går finns också lättläst information.

Här på VG-regionens sida finns bild-stöd med enkel information bland annat om hur man tvättar händerna och använder munskydd.

Boende med särskild service (BmSS)

Om du vill besöka en närstående som bor på ett boende med särskild service ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte komma om du upplever förkylningssymtom.

Personal på boenden

Personalen följer strikta hygienrutiner för att själva inte bli sjuka, men om det skulle hända finns planer för att ta in ersättare. Det kan då hända att nya personer tillfälligt ersätter dem som normalt är på plats. Prata med din personal om det är något du undrar över.

Daglig verksamhet

Det är viktigt att vi möts på ett säkert sätt och att den som uppvisar symtom avstår från att komma till sin dagliga verksamhet.

Personlig assistans

Om din personliga assistent blir sjuk kommer det en annan assistent. Om det är många som blir sjuka kan det bli en person du inte mött förut.

Öppna verksamheter

Öppna verksamheter för funktionshindrade fungerar som innan pandemin.

Aktivitetshusen för personer med psykisk ohälsa håller öppet. Läs mer om aktivitetshusen.

Särskolan

Grundsärskolan och  gymnasiesärskolan

Du får information direkt från din skola om det sker förändringar. 

Ersättning för föräldrar

Kontakta Försäkringskassan för att få hjälp till vilken ersättning om du som förälder kan få om du behöver vara hemma med ditt funktionshindrade barn eller vuxet barn.

Resor

De serviceresor du åker med taxi sköts av trafikkontoret i Göteborg. De jobbar för att kunna köra resor som vanligt.

Stanna hemma om du är sjuk

Stannar hemma om du är sjuk eller har symptom på förkylning. Till exempel om du har feber, hosta eller snuva.

Du kan minska smittspridning genom god hygien:

  • Tvätta händerna ofta
  • Nys i armvecket
  • Håll avstånd från andra människor. Till exempel att inte ta i hand eller kramas.

Tänk på att hålla avstånd till andra människor i den mån du kan.

Tänk på att hålla avstånd till andra människor i den mån du kan.