Privata utförare daglig verksamhet

Utförare av daglig verksamhet ska uppfylla Göteborgs Stads krav och uppföljning görs för att kontrollera att kraven följs. Uppföljningen görs enligt en plan som är beslutad av kommunstyrelsen. Resultatet av uppföljningarna sammanfattas i utförarrapporter. Rapporterna presenteras här i alfabetisk ordning.