Hitta och välj daglig verksamhet

Här hittar du information om vilka dagliga verksamheter som finns i Göteborgs Stad. Du väljer daglig verksamhet tillsammans med din socialsekreterare.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete, kan du få daglig verksamhet. Det är din socialsekreterare som beslutar om du får daglig verksamhet. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om daglig verksamhet.

Så här gör du

Välj tillsammans med din socialsekreterare

Kontakta en socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor för att få hjälp med att välja daglig verksamhet.

Ta reda på vilken funktionsstödsenhet du ska vända dig till på sidan I vilken stadsdel ligger gatan?

Hitta och jämför 

Här finns tjänsten Hitta daglig verksamhet, där du kan se vilka dagliga verksamheter som finns. De är indelade i nio inriktningar. Klicka på den inriktning som du är intresserad av för att se vilka dagliga verksamheter du kan välja mellan.

I nästa steg kan du läsa mer om och jämföra de dagliga verksamheterna. Du kan då välja att skriva ut eller spara information om de verksamheter som intresserar dig och ta med till din socialsekreterare när ni tillsammans ska välja den dagliga verksamhet som passar dig bäst.

Hitta daglig verksamhet

Måste jag välja?

Nej, det är frivilligt att välja. Gör du inget val erbjuds du den verksamhet som ligger närmast din bostad och som har en lämplig inriktning. Om du redan har daglig verksamhet och inte gör något aktivt val kommer du att vara kvar i den dagliga verksamhet där du är idag, förutsatt att utföraren blir godkänd av Göteborgs Stad.

Vad händer när du har valt?

När du har valt daglig verksamhet kommer någon därifrån att kontakta dig. Tillsammans gör ni upp en plan för när du kan börja och hur du vill ha din dagliga verksamhet, utifrån beslutet som du fått av socialsekreteraren.

Du kan ändra dig

Du kan när som helst byta daglig verksamhet, utan att ange orsaken till bytet. Då kontaktar du din socialsekreterare.

Normalt tar det två månader att byta daglig verksamhet, förutsatt att det finns en ledig plats. Om det inte finns någon ledig plats på den dagliga verksamhet du vill delta i, kan du ställa dig i kö.