Frågor och svar om valfrihet inom daglig verksamhet

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om valfrihet inom daglig verksamhet.

Frågor och svar

 • Vilka utförare kan jag välja mellan?

  Du kan välja bland de dagliga verksamheter som utförs av Göteborgs Stad eller av någon privat utförare. En privat utförare kan vara en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. Du kan däremot inte välja någon utförare som inte är godkänd av Göteborgs Stad. Socialsekreteraren kommer att kunna berätta vilka utförare som finns att välja mellan och som har en lämplig inriktning. Hur många och vilka utförare som finns kan variera över tid.

  Aktuell information om godkända utförare finns på sidan Hitta och välj daglig verksamhet
 • Vad händer när jag har gjort mitt val?

  När du har valt daglig verksamhet kommer utföraren att kontakta dig. Tillsammans gör ni upp en plan för när du kan börja och hur du vill ha din dagliga verksamhet, utifrån beslutet som du får av socialsekreteraren.

 • Vad är en privat utförare?

  En privat utförare är en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. Alla privata utförare som uppfyller Göteborgs Stads krav blir godkända att utföra daglig verksamhet.

  Detta innebär valfrihet i daglig verksamhet
 • Vad är Lagen om valfrihetssystem (LOV)

  Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en lag som kommunen kan använda för konkurrensutsättning av tjänster inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Lagen är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster, exempelvis daglig verksamhet eller hemtjänst. 

  Detta innebär valfrihet i daglig verksamhet
 • Hur väljer jag utförare?

  Du väljer utförare genom kontakt med din socialsekreterare som vägleder dig i valet.

  Att välja daglig verksamhet
 • Hur följer Göteborgs Stad upp om utförarna sköter sitt uppdrag?

  Stadsledningskontorets enhet för kontrakt och uppföljning har ansvar att följa upp att utförare uppfyller kraven. Uppföljningen ska ske på samma sätt, både för privata utförare och Göteborgs Stads dagliga verksamheter.

 • Var kan jag få mer information?

  För att få mer information ska du vända dig till din socialsekreterare. Det går också bra att ringa till kontaktcenter, telefon 365 00 00 eller mejla via e-post goteborg@goteborg.se.

  Hitta funktionsstödsenhet
 • Hur hanteras resor till och från daglig verksamhet?

  Resor till och från daglig verksamhet är kostnadsfria för dig. Du kan antingen åka med trafikkontorets serviceresor eller med kollektivtrafik. När valfrihet inom daglig verksamhet infördes tog trafiknämnden över ansvaret för samtliga resor inklusive månadskort i kollektivtrafiken.

 • Måste jag välja?

  Nej, det är frivilligt att välja. Gör du inget val erbjuds den verksamhet som ligger närmast din bostad och som har en lämplig inriktning.

 • Varför införs valfrihet inom daglig verksamhet?

  Syftet med införandet är att öka valfriheten för göteborgare med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Beslutet togs av kommunfullmäktige 2017.

 • Kan jag byta utförare?

  Du kan när som helst byta utförare, utan att behöva ange orsaken till bytet. Då kontaktar du din socialsekreterare.

  Att välja daglig verksamhet
 • Vilka krav ställer Göteborgs Stad på utförare av daglig verksamhet?

  Göteborgs Stad ställer samma krav på privata utförare och kommunala utförare. Kraven anges i förfrågningsunderlaget för valfrihet inom daglig verksamhet enligt LSS. Förfrågningsunderlaget innehåller bland annat de kraven på kvalitet som måste uppfyllas. För Göteborgs Stads dagliga verksamheter finns en kravspecifikation som baseras på förfrågningsunderlaget.

  Förfrågningsunderlag och regler för utförare daglig verksamhet