Detta innebär valfrihet i daglig verksamhet

Kommunfullmäktige i Göteborg har infört valfrihet inom daglig verksamhet. Det innebär att du som har ett LSS-beslut antingen kan välja Göteborgs Stad som utförare, eller någon av de privata aktörer som staden godkänt och tecknat avtal med.

Vilka utförare kan du välja?

De utförare du kan välja är godkända och uppfyller kraven från Göteborgs Stad. Din socialsekreterare kan berätta vilka som har en lämplig inriktning och som passar dig. Antalet utförare kan variera över tid.

Vad omfattar valfriheten?

Valfriheten omfattar daglig verksamhet, enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du och din socialsekreterare kommer tillsammans överens om hur många timmar du ska delta. Alla dagliga verksamheter har öppet mellan klockan 7 och 17 på helgfria vardagar. Detta för att du ska kunna delta på heltid, det vill säga 40 timmar i veckan.

Måste jag välja?

Nej, det är frivilligt att välja. Gör du inget val erbjuds du den verksamhet som ligger närmast din bostad och som har en lämplig inriktning.

Så här väljer du

Du väljer en utförare tillsammans med din socialsekreterare som hjälper dig utifrån dina behov. Aktuell information om godkända utförare finns på sidan Jämför och välj daglig verksamhet