Detta innebär valfrihet i daglig verksamhet

Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att införa valfrihet inom daglig verksamhet från 1 april 2019. Det innebär att du som har beslut enligt LSS kan välja antingen Göteborgs Stad som utförare eller någon av de privata aktörer som staden godkänt och tecknat avtal med.

Vilka utförare kan du välja mellan?

De utförare du kan välja mellan är godkända och uppfyller kraven från Göteborgs Stad. Din socialsekreterare kan berätta vilka utförare du kan välja mellan som har en lämplig inriktning. Hur många och vilka utförare som finns kan variera över tid.

Vad omfattar valfriheten?

Valfriheten omfattar daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du och din socialsekreterare kommer tillsammans överens om hur många timmar du ska delta i den dagliga verksamheten. Alla dagliga verksamheter har öppet 7-17 på helgfria vardagar, för att du ska kunna delta på heltid (40 timmar i veckan).

Måste jag välja?

Nej, det är frivilligt att välja. Gör du inget val erbjuds du den verksamhet som ligger närmast din bostad och som har en lämplig inriktning.

Så här väljer du

Du väljer en utförare tillsammans med din socialsekreterare som hjälper dig i ditt val utifrån dina behov. Aktuell information om godkända utförare finns på sidan Hitta och välj daglig verksamhet