Uppföljning av Göteborgs Stads dagliga verksamheter

Utförare av daglig verksamhet ska uppfylla Göteborgs Stads krav och uppföljning görs för att kontrollera att kraven följs. Resultatet av uppföljningarna sammanfattas i utförarrapporter som kommer att presenteras här i alfabetisk ordning.

Resultat av uppföljning och åtgärder

Kraven på daglig verksamhet är politiskt beslutade av kommunfullmäktige i ett förfrågningsunderlag LÄNK .Resultatet av uppföljning av kraven sammanfattas i en utförarrapport, en rapport per utförare. Här kan du ta del av den senaste utförarrapporten för aktuella utförare. Om utföraren brister i att följa kraven ska utföraren ta fram en åtgärdsplan och genomföra åtgärder för att komma tillrätta med bristerna och det beskrivs i så fall i rapporten. Att åtgärdsplaner tas fram och att åtgärder genomförs följs också upp men framgår inte av utförarrapporten.

Uppföljning av beslut om daglig verksamhet och uppdrag till utförare om att utföra daglig verksamhet görs av biståndshandläggare eller socialsekreterare.

2019 

Resultat av uppföljning presenteras i utförarrapporter för aktuella utförare. Information om utföraren utgår från den stadsdelsorganisation som gäller fram till och med 31 december 2020. Rapporterna presenteras här i alfabetisk ordning.

Göteborgs Stads daglig verksamhet Aktivitetscenter, Socialresursförvaltning 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Angeredsvinkeln DV2, stadsdelsförvaltning Angered 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Arbetslivscentrum, stadsdelsförvaltning Norra Hisingen 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Bergum fritidslantgård, stadsdelsförvaltning Angered 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Bilverkstan, stadsdelsförvaltning Majorna Linné 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Björkbacken, stadsdelsförvaltning Askim- Frölunda-Högsbo 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Datavägen, stadsdelsförvaltning Askim-Frölunda-Högsbo 

 Göteborgs Stads dagliga verksamhet Eldorado, socialresursförvaltning 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Formverkstan, stadsdelsförvaltning Majorna Linné 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Frihamnen, stadsdelsförvaltningen Lundby 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Hökällan, stadsdelsförvaltningen Lundby 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Idrottsplatsen, stadsdelsförvaltning Centrum 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet Läder med mera, stadsdelsförvaltning Centrum