Att välja daglig verksamhet

Här hittar du information om vilka dagliga verksamheter som finns i Göteborgs Stad. Du väljer daglig verksamhet tillsammans med din socialsekreterare.

Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att införa valfrihet inom daglig verksamhet från 1 april 2019. Det innebär att du som har beslut enligt LSS kan välja antingen Göteborgs Stad som utförare eller någon av de privata aktörer som staden godkänt och tecknat avtal med.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om valfrihet inom daglig verksamhet.

Här hittar du information om valfrihet i daglig verksamhet på flera olika språk.

Du som vill bli utförare av daglig verksamhet hittar mer information på sidorna för företagare.