Att välja daglig verksamhet

Jämför och välj daglig verksamhet

Här hittar du information om vilka dagliga verksamheter som finns i Göteborgs Stad. Du väljer daglig verksamhet tillsammans med din socialsekreterare.

Detta innebär valfrihet i daglig verksamhet

Kommunfullmäktige i Göteborg har infört valfrihet inom daglig verksamhet. Det innebär att du som har ett LSS-beslut antingen kan välja Göteborgs Stad som utförare, eller någon av de privata aktörer som staden godkänt och tecknat avtal med.

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om valfrihet inom daglig verksamhet.

Information om valfrihet i daglig verksamhet på fler språk

Här hittar du information om valfrihet i daglig verksamhet på flera olika språk.

Vill du bli utförare av daglig verksamhet

Du som vill bli utförare av daglig verksamhet hittar mer information på sidorna för företagare.