Servicebostad

En servicebostad är en bostad med särskild service, även kallad BmSS. Det är ett alternativ för dig som behöver en individuellt anpassad bostad och som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad.

Vad är en servicebostad?

En servicebostad består av ett antal lägenheter och gemensamma utrymmen där det också finns personal. Lägenheterna kan till exempel finnas i ett flerbostadshus, eget hus eller radhus. Du hyr din lägenhet och får stöd av personal utifrån dina behov. 

Information och regler

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL  styr rätten till servicebostad.

Så här ansöker du

För att ansöka eller få mer information kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder ditt behov och fattar beslut.