Servicebostad

En servicebostad är en bostad med särskild service, kallas även BmSS. Det är ett alternativ för dig som behöver en individuellt anpassad bostad och som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad.

Information om coronaviruset för dig med funktionsnedsättning

19 november 2020

Här finns information om coronaviruset och hur den påverkar servicen till dig som har en funktionsnedsättning.

Så påverkar coronaviruset servicen till dig som har en funktionsnedsättning

Vad är en servicebostad?

En servicebostad består av ett antal lägenheter och gemensamma utrymmen där det också finns personal. Lägenheterna kan till exempel finnas i ett flerbostadshus, eget hus eller radhus. Du hyr din lägenhet precis som andra och får stöd av personal, utifrån dina egna behov 

Information och regler

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL  styr rätten till servicebostad.

Så här ansöker du

För att ansöka eller få mer information kontaktar du socialkontoret i din stadsdel. En socialsekreterare utreder ditt behov och fattar beslut.