Kommunalt bostadstillägg, KBF

Göteborgs Stad vill underlätta för fler människor med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv i en egen bostad. En del i detta arbete är ett bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning. Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan ansöka om Kommunalt bostadstillägg, KBF.

Nya regler för KBF

Det finns nu fler möjligheter för dig som har en funktionsnedsättning att få ta del av bostadstillägget. Göteborgs Stad har beslutat om nya regler för bidraget samt bytt namn till Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, KBF. Bostadstillägget har funnits i Göteborg i drygt fyrtio år och kallades tidigare Kommunalt bostadstillägg för handikappade, KBH.

KBF handlar främst om större eller tillgängliga bostäder. Men med de nya reglerna finns möjlighet att se till fler delar som kan vara viktiga för att din bostad ska fungera för dig. En nyhet är att barnfamiljer där någon har en funktionsnedsättning kan få KBF om barnen bor växelvis hos sina vårdnadshavare.

De nya reglerna gäller från och med 1 oktober 2015.

Vad är ett kommunalt bostadstillägg, KBF?

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, KBF, är ett komplement till de bostadsbidrag och bostadstillägg som försäkringskassan och pensionsmyndigheten handlägger.

Vad krävs?

För att du ska kunna få KBF krävs att du har en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska medföra betydande svårigheter i ditt dagliga liv. Du ska också ha behov av ett särskilt anpassat boende på grund av din funktionsnedsättning. Det kan innebära att din bostad behöver ha en viss storlek vilket gör att bostaden blir dyrare än normalt.

Bidraget är inkomstrelaterat och din ansökan måste förnyas varje år.

Så här ansöker du om kommunalt bostadstillägg

Kontakta fastighetskontoret för att få en blankett skickad till dig.

Förutom blanketten behöver du:

  • läkarintyg eller liknande som styrker att din funktionsnedsättning berättigar dig till KBF
  • intyg från arbetsterapeut
  • aktuella inkomstuppgifter
  • kopia av din senaste självdeklaration
  • kopia på hyresavtal
  • kopia av aktuell hyresavi

    Filer och dokument