Kommunalt bostadstillägg, KBF

Göteborgs Stad vill underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv i en egen bostad. En del i detta arbete är ett särskilt bostadstillägg. Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan ansöka om Kommunalt bostadstillägg, KBF.

Vad är kommunalt bostadstillägg, KBF?

Kommunalt bostadstillägg Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, KBF, är ett bostadstillägg för dig som har en funktionsnedsättning. Bostadstillägget har funnits i Göteborg i drygt fyrtio år. KBF kan sökas av barnfamiljer, ensamstående och par utan barn. Bidraget är inkomstrelaterat och din ansökan måste förnyas varje år.

Vem kan få KBF?

KBF är till för dig som har en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter i ditt dagliga liv. Grunden är alltid att du skaffat bostaden med anledning av de särskilda krav som din funktionsnedsättning ställer på en fungerande bostad. Ofta handlar det om att bostaden måste ha en viss storlek och att kostnaden därför blir högre. Men även andra delar som kan vara viktiga för att din bostad ska fungera kan ha betydelse. Du kan söka KBF för hyreslägenhet, bostadsrätt och egen fastighet. Om din bostad är biståndsprövad, till exempel äldreboende eller Bostad med särskild service, kan du däremot inte få KBF.

Bor du i äldreboende eller i bostad med särskild service (BmSS) så har du inte rätt till KBF

Om du bor på äldreboende eller i bostad med särskild service (BmSS) så har du inte rätt till KBF. Men du kan ansöka om garantibelopp som innebär att du kan få sänkt avgift eller sänkt hyra för ditt boende om du har allt för låga inkomster.

Läs mer om maxtaxa och hur din avgift beräknas

Du kan ansöka om kommunalt bostadstillägg på två sätt

 1. Enklast är att söka om kommunalt bostadstillägg genom e-tjänsten för kommunalt bostadstillägg. När du ansöker via e-tjänsten så ska du helst bifoga nödvändiga bilagor (se nedan) som bifogade filer. 
  Ansök om kommunalt bostadstillägg
 2. Föredrar du att ansöka på en pappersblankett så finns en blankett att ladda ned på denna sida. Du kan också kontakta fastighetskontoret för att få en blankett skickad till dig. När du ansöker via pappersblankett så måste du skicka in nödvändiga bilagor i pappersform i brevet tillsammans med ansökan.

Oavsett om ansökan görs via e-tjänst eller via pappersblankett så försäkrar du i ansökan att lämnade uppgifter är riktiga. Du förbinder dig att snarast till fastighetskontoret anmäla varje förändring i de förhållanden du uppgett i din ansökan. Du medger också att lämnade uppgifter får kontrolleras och att information om din ekonomiska situation får inhämtas från socialtjänsten.

Nödvändiga bilagor

 • läkarintyg där det framgår att din funktionsnedsättning är varaktig och på vilket sätt den påverkar ditt dagliga liv
 • intyg från arbetsterapeut där din bostad beskrivs utifrån de behov du har
 • dokument som styrker inkomstuppgifterna du uppgivit
 • eventuellt kopior på beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
 • självdeklaration
 • kopia på hyresavtal
 • aktuell hyresavi
 • utdrag från bankkonton
 • om du har bostadslån, bifoga kopior på aktuella låneavier

Är du över 65 år

Du som är över 65 år kan ansöka om bostadstillägg.
Bostadstillägg till pensionärer

Filer och dokument