Kommunalt bostadstillägg, KBF

Göteborgs Stad vill underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv i en egen bostad. En del i detta arbete är ett särskilt bostadstillägg. Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan ansöka om Kommunalt bostadstillägg, KBF.

 Vad är kommunalt bostadstillägg, KBF?

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, KBF, är ett bostadstillägg för dig som har en funktionsnedsättning. Bostadstillägget har funnits i Göteborg i drygt fyrtio år och kallades tidigare KBH. KBF kan sökas av barnfamiljer, ensamstående och par utan barn. Bidraget är inkomstrelaterat och din ansökan måste förnyas varje år.

Vem kan få KBF?

KBF är till för dig som har en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter i ditt dagliga liv. Grunden är alltid att du skaffat bostaden med anledning av de särskilda krav som din funktionsnedsättning ställer på en fungerande bostad. Ofta handlar det om att bostaden måste ha en viss storlek och att kostnaden därför blir högre. Men även andra delar som kan vara viktiga för att din bostad ska fungera kan ha betydelse. Du kan söka KBF för hyreslägenhet, bostadsrätt och egen fastighet. Om din bostad är biståndsprövad, till exempel äldreboende eller Bostad med särskild service, kan du däremot inte få KBF.

Så här ansöker du om kommunalt bostadstillägg

Blanketten finns att ladda ned på denna sida. Du kan också kontakta fastighetskontoret för att få en blankett skickad till dig.

Förutom blanketten behöver du:

  •   läkarintyg där det framgår att din funktionsnedsättning är varaktig och på vilket sätt den påverkar ditt dagliga liv

  •   intyg från arbetsterapeut där din bostad beskrivs utifrån de behov du har

  •   inkomstuppgifter

  •   självdeklaration

  •   kopia på hyresavtal

  •   aktuell hyresavi

Är du över 65 år

Du som är över 65 år kan ansöka om bostadstillägg.
Bostadstillägg till pensionärer

Filer och dokument