Kommunalt bostadstillägg, KBF

Göteborgs Stad vill underlätta för dig med funktionsnedsättning som vill leva ett självständigt liv i en egen bostad. Därför kan du som har en egen hyreslägenhet, villa eller bostadsrätt ansöka om ett särskilt ekonomiskt stöd till bostadskostnaden. Detta gäller för dig som är folkbokförd i Göteborg och som har en bostad som du har skaffat för att den ska fungera bra för dig utifrån din funktionsnedsättning. Stadsbyggnadsförvaltningen prövar inte ansökningar om KBF för bostäder som har biståndsprövats av andra förvaltningar inom staden.

Vad är kommunalt bostadstillägg, KBF?

KBF är ett ekonomiskt stöd för dig som har funktionsnedsättning och därför har särskilda behov som gäller hur din bostad är utformad. Bidraget är inkomstrelaterat och du måste förnya din ansökan varje år. Stadsbyggnadsförvaltningen prövar inte ansökningar om KBF för bostäder som har biståndsprövats av andra förvaltningar inom Staden.

Vem kan få KBF?

KBF är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning och som därför möter svårigheter i din vardag. Grunden är att du har skaffat bostaden för att möta de särskilda krav som funktionsnedsättningen ställer. Det är vanligt att den sökande har behov av en större bostad som bättre svarar mot individens behov. Detta medför oftast en högre kostnad för bostaden. Även andra delar kring bostaden kan vara viktiga och ha betydelse för möjligheten till KBF.
Du kan söka KBF för hyreslägenhet, bostadsrätt eller villa. KBF är till för dig som är folkbokförd i Göteborg och gäller bara permanenta bostäder.

Du kan ansöka om KBF på två sätt

 1. Du ansöker enklast genom vår e-tjänst. När du ansöker via e-tjänsten så ska du också skicka dina bilagor digitalt.
  E-tjänst för kommunalt bostadstillägg
 2. Om du vill ansöka på pappersblankett så kan du ladda ner blanketten på denna sida. Du kan också kontakta stadsbyggnadsförvaltningen så skickar vi ansökningshandlingen med post.

Bilagor

Dessa handlingar ska du bifoga i din ansökan: 

 • Ett läkarintyg som visar hur din funktionsnedsättning påverkar ditt dagliga liv och att den bedöms som varaktig.
 • Ett intyg från arbetsterapeut som beskriver din bostad utifrån dina behov.
 • Handlingar som styrker dina inkomstuppgifter.
 • Kopior på beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
 • Självdeklaration
 • Kopia på hyresavtalet
 • Din senaste hyresavi
 • Kontoutdrag
 • Om du har bostadslån ska du skicka med kopior på bankuppgifter, skuld och aktuell räntesats.

Om du tillhör en grupp som kan ha rätt till bostadsbidrag eller bostadstillägg kan du inte få besked från stadsbyggnadsförvaltningen om KBF förrän du fått ett beslut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Bor du i bostad med särskild service?

Kontakta din handläggare på förvaltningen för funktionsstöd angående garantibelopp/KBF.
Avgifter och kostnader för service, stöd och vård inom funktionshinder

Är du över 65 år?

Du som är över 65 år kan ansöka om bostadstillägg.
Ansök om bostadstillägg | Pensionsmyndigheten

Är ni en barnfamilj?

 Barnfamiljer kan ansöka om bostadsbidrag

Bostadsbidrag till barnfamiljer (forsakringskassan.se)

Är du under 29 år?

Studenter och unga vuxna kan ansöka om bostadsbidrag

Bostadsbidrag till unga (under 29 år) (forsakringskassan.se)

Har du aktivitetsersättning eller sjukersättning?

Då kan du ansöka om bostadstillägg.

Bostadstillägg (forsakringskassan.se)

Filer och dokument