Kö till anpassad bostad

Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan i vissa fall ha möjlighet att ställa dig i kö till en anpassad bostad. För att kunna få stå i kö måste du bli remitterad via sjukvården.

Vad är en anpassad bostad?

En anpassad bostad är en lägenhet som tidigare anpassats genom ombyggnad av kök och/eller badrum för att möta behoven hos hyresgäster som använder sig av rullstol. Lägenheterna är belägna på bottenvåningen eller har hiss med plats för rullstol.

Genom ett samarbetsavtal har vissa fastighetsägare i Göteborg kommit överens med kommunen om att anpassade lägenheter ska återanvändas. Detta innebär att fastighetsägarna låter kommunen anvisa dessa lägenheter till personer som har behov av en anpassad bostad.

Vad krävs för att få stå i kö?

För att få stå i kö måste du ha en varaktig fysisk funktionsnedsättning som gör att du har behov av en anpassad bostad. Du måste också vara folkbokförd i Göteborg och ha uppehållstillstånd. Din nuvarande bostad kan inte heller anpassas efter dina behov.

Hur lång är väntetiden?

Tillgången till anpassade bostäder är låg vilket medför att väntetiden är lång, oftast flera år. Det är därför viktigt att du också söker bostad på egen hand, till exempel på BoPlats Göteborg.

De lägenheter som lämnas till kommunen för anvisning har oftast kortare uppsägningstid än normalt. Tiden till inflyttning är därför kort vilket kan innebära att du kan komma att behöva betala dubbla hyror under en period.

Så här ställer du dig i kö

För att kunna få stå i kö måste du bli remitterad via sjukvården. Sjukvården skickar in en remiss om behov av anpassad bostad för dig till fastighetskontoret. Därefter bedömer fastighetskontoret om din situation motsvarar uppsatta riktlinjer för att få stå i kö för en anpassad bostad.

Kontakta din vårdgivare och fråga efter remiss för anpassad bostad.

Om du har betalningsanmärkningar eller om du tidigare misskött ditt boende kan det innebära att du inte kan teckna förstahandsavtal. Du kan också ha sociala och/ eller medicinska förtursskäl som gör att du ska prioriteras för en bostad. Detta utreds av socialtjänsten enligt socialtjänstlagen. Socialtjänsten kan i vissa fall skicka in underlag till fastighetskontoret för en förtursprövning. Detta underlag skickas i så fall in parallellt med underlaget från sjukvården. Vänd dig till din socialförvaltning om du har frågor om vad detta innebär.

Har du, i väntan på erbjudande om en anpassad bostad, genom socialförvaltningen fått korttidsplats eller annat tillfälligt boende är det viktigt att fastighetskontoret får veta detta. För då ska ditt ärende ha högsta prioritet.