Gruppbostad

Gruppbostad är en bostad med särskild service som förkortas BmSS. Det är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort och nära behov av stöd och hjälp i vardagen. Gruppbostäder består av ett mindre antal bostäder.

Vad är en gruppbostad?

I en gruppbostad finns upp till sex lägenheter där du har nära till personal och till ett gemensamt utrymme. Gruppbostäderna ligger i särskilda hus eller i flerbostadshus. Lägenheterna kan vara anpassade till varje hyresgästs behov och funktionsnedsättning. Du hyr din lägenhet och får stöd efter dina behov av en fast personalgrupp. Personalen finns till hands och du får stöd utifrån dina behov.

Information och regler

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL styr rätten till gruppbostad.

Så här ansöker du

För att ansöka eller få mer information kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet