Gruppbostad, gruppboende

Gruppbostad är en bostad med särskild service, kallas även BmSS. Det är ett bostadsalternativ för dig som har funktionsnedsättning och har ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen.

Information om coronaviruset för dig med funktionsnedsättning

19 november 2020

Här finns information om coronaviruset och hur den påverkar servicen till dig som har en funktionsnedsättning.

Så påverkar coronaviruset servicen till dig som har en funktionsnedsättning

Vad är en gruppbostad?

I en gruppbostad finns upp till sex lägenheter där du har närhet till personal och till ett gemensamt utrymme. De flesta gruppbostäder ligger i särskilda hus, men det finns även gruppbostäder i flerbostadshus.

Lägenheterna kan vara anpassade till varje hyresgästs behov och funktionsnedsättning. Du hyr din lägenhet precis som andra och får stöd efter dina egna behov av en fast personalgrupp. I en gruppbostad bor du närmare dina grannar än i en servicebostad.

Information och regler

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL styr rätten till gruppbostad.

Så här ansöker du

För att ansöka eller få mer information kontaktar du socialkontoret i din stadsdel. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.