Boenden för personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av mer stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om Bostad med Särskild Service (BmSS). BmSS kan antingen vara som servicebostad eller gruppbostad och stödet ges alltid utifrån individuella behov. Här hittar du mer information om olika former av boende för dig med en funktionsnedsättning.

Gruppbostad, gruppboende

Gruppbostad är en bostad med särskild service, även kallad bostad med särskild service som förkortas BmSS. Det är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen.

Servicebostad

En servicebostad är en bostad med särskild service, även kallad BmSS. Det är ett alternativ för dig som behöver en individuellt anpassad bostad och som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad.

Kommunalt bostadstillägg, KBF

Göteborgs Stad vill underlätta för dig med funktionsnedsättning som vill leva ett självständigt liv i en egen bostad. Därför kan du som har en egen hyreslägenhet, villa eller bostadsrätt ansöka hos fastighetskontoret om ett särskilt ekonomiskt stöd till bostadskostnaden. Detta gäller för dig som är folkbokförd i Göteborg och som har en bostad som du har skaffat för att den ska fungera bra för dig utifrån din funktionsnedsättning. Fastighetskontoret prövar inte ansökningar om KBF för bostäder som har biståndsprövats av andra förvaltningar inom staden.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende. Du ansöker hos Försäkringskassan.

Kö till anpassad bostad

Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan i vissa fall ha möjlighet att ställa dig i kö till en anpassad bostad. För att kunna få stå i kö måste du bli remitterad via sjukvården.