Boenden för personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av mer stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om Bostad med Särskild Service (BmSS). BmSS kan antingen vara servicebostad eller gruppbostad och stödet ges alltid utifrån individuella behov. Här hittar du mer information om olika former av boende för dig med en funktionsnedsättning.

Gruppbostad

Gruppbostad är en bostad med särskild service som förkortas BmSS. Det är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort och nära behov av stöd och hjälp i vardagen. Gruppbostäder består av ett mindre antal bostäder.

Servicebostad

Servicebostad är en bostad med särskild service och är till för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen. En servicebostad består oftast av fler lägenheter jämfört med en gruppbostad.

Kommunalt bostadstillägg, KBF

Göteborgs Stad vill underlätta för dig med funktionsnedsättning som vill leva ett självständigt liv i en egen bostad. Därför kan du som har en egen hyreslägenhet, villa eller bostadsrätt ansöka om ett särskilt ekonomiskt stöd till bostadskostnaden. Detta gäller för dig som är folkbokförd i Göteborg och som har en bostad som du har skaffat för att den ska fungera bra för dig utifrån din funktionsnedsättning. Stadsbyggnadsförvaltningen prövar inte ansökningar om KBF för bostäder som har biståndsprövats av andra förvaltningar inom staden.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende. Du ansöker hos Försäkringskassan.

Kö till anpassad bostad

Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan i vissa fall ha möjlighet att ställa dig i kö till en anpassad bostad. För att kunna få stå i kö måste du bli remitterad via sjukvården.