Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Vad hemtjänsten kostar beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.

Hemtjänst

I avgiften för hemtjänst ingår till exempel hjälp med måltider, personlig hygien, tvätt, städ och inköp. Du betalar 214 kronor i timmen för utförd tid. Maxavgiften för hemtjänst, inklusive eventuella avgifter för larm, leverans av mat och korttidsvistelse är 2 139 kronor per månad. Avgiften är densamma oavsett vilken utförare som utför din hemtjänst.

Hemsjukvård

Du betalar inget för att få hemsjukvård.

Trygghetstelefon (tidigare trygghetslarm)

Avgiften för trygghetstelefon är 107 kronor per månad och per person. Makar och sambor som bor ihop, och båda har trygghetstelefon, betalar båda för tjänsten. Utryckning vid larm är avgiftsfritt.

Trygghetstelefon

Trygghetskamera

Trygghetskameran är gratis men du betalar däremot för den tillsyn som görs via kameran. Avgiften för denna tillsyn utgår från timtaxan för hemtjänst. Du betalar 214 kronor i timmen för utförd tid. Utryckning då en person inte synts till i trygghetskameran är avgiftsfri. 

Trygghetskamera

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för dem som av olika orsaker behöver tillfällig vård och omsorg på ett korttidsboende. Avgiften för omsorg och omvårdnad är 71 kronor per dygn. Maxavgiften är 2 139 kronor per månad. Avgift för mat på korttidsvistelse är 124 kronor per dygn.

Hemlevererad mat

Avgiften för hemlevererad mat är 62 kronor per portion. Utöver det betalar du även 107 kronor per månad för leveransen.

Dagverksamhet

Det kostar ingenting att delta i dagverksamhet. Däremot betalar du 81 kronor per dag för de måltider du får.

Fixartjänst

Fixartjänst hjälper dig med praktiska saker i ditt hem för att du ska undvika olyckor. Fixartjänst är gratis, men du betalar själv eventuella kostnader för material.

Det här betalar du inte för

Läs mer om avgifter och kostnader

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år.

Mer information om avgifter för dig som är 65 år eller äldre

Avgifter inom äldreomsorgen

Mer information om avgifter för dig som är under 65 år

Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder