Avgifter och kostnader - boende i bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL)

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Bostad med särskild service (SoL)

Avgiften för vård och omsorg i en bostad med särskild service är 2 139 kronor i månaden. Utöver detta betalar du också för mat, högst 3 718 kronor per månad, och hyra, som varierar mellan de olika bostäderna.

Läs mer om avgifter och kostnader

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år.

Mer information får du i broschyren Avgifter enligt SoL för personer under 65 år

Oftast skickar kommunen fakturan till den som bor på boendet. Det går också att få fakturan skickad till en annan mottagare. Kontakta avgiftshandläggaren inom socialtjänsten om du vill ändra fakturaadress. Namnet på avgiftshandläggaren står på din faktura. Det går också att betala med autogiro.

Du kan söka om bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Försäkringskassan (eller Pensionsmyndigheten om du är 65 år och äldre) för din hyra/boendeavgift.

Ansök om bostadstillägg hos Försäkringskassan

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten