Arbete och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Inom Göteborgs Stad finns det olika slags service och hjälp, för att du som har funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet och få en meningsfull sysselsättning.

Stöd via arbetsförmedlingen

Är du arbetssökande och har funktionsnedsättning finns det särskilda program för att göra det lättare för dig att få ett arbete:

  • lönebidrag
  • OSA (offentligt skyddat arbete)
  • utvecklingsanställning
  • trygghetsanställning.

Arbetsförmedlingen gör en individuell bedömning för att hitta rätt program utifrån dina förutsättningar att arbeta.

Stöd via kommunen

  • OSA (offentligt skyddat arbete). Du kan få anställning i arbetslag med arbetsuppgifter inom stadens parkvård (park- och naturförvaltningen), eller på arbetsplatser hos förvaltningar och bolag. Arbetsförmedlingen kan hänvisa dig med socialmedicinsk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning till OSA.
  • Trainee. En anställd coach stödjer och hjälper dig att få fotfäste på arbetsplatsen, med sikte på en fortsättning som tillsvidareanställd. 25-30 personer deltar varje år i projektet. Får du stöd från arbetsförmedlingen kan du få traineeplats inom staden.

Kontakta en socialsekreterare i stadsdelen där du bor om du vill veta mer om vilken hjälp just du kan få.

Klippankooperativen

Klippankooperativen erbjuder arbete i kooperativa former för dig som på grund av kognitiv/fysisk funktionsnedsättning beroende på förvärvad hjärnskada står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Klippan består av fyra enheter, var och en uppbyggd som en ideell förening: Hunddagis Klippan, Klippan Bak & Fram, Lera mm och Handpapper Klippan. Dessutom finns Butik Stobée, med försäljning av det som produceras i kooperativen.