Arbete och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Inom Göteborgs Stad finns det olika slags service och hjälp, för att du som har funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet och få en meningsfull sysselsättning.

Stöd via arbetsförmedlingen

Är du arbetssökande och har funktionsnedsättning finns det särskilda program för att göra det lättare för dig att få ett arbete. Det kan vara

  • lönebidrag
  • OSA (offentligt skyddat arbete)
  • utvecklingsanställning
  • trygghetsanställning.

Arbetsförmedlingen gör en individuell bedömning för att hitta rätt program utifrån dina förutsättningar att arbeta. 

Stöd via kommunen​

Aktivitetshusen

Göteborgs Stad erbjuder sysselsättning vid fem aktivitetshus för personer mellan 18 och 65 år. Vid aktivitetshusen kan personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning få stöd och vägledning till arbete, praktik eller studier samt struktur i vardagslivet. De erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning, kurser och förberedande arbetsträning. Stödet genom aktivitetshusen går att få utan biståndsbedömda insatser. Läs mer om aktivitetshusens på deras webbplatser:

Aktivitetshus Centrum
Aktivitetshus Hisingen
Aktivitetshus Nordost Angered
Aktivitetshus Nordost Sekelhuset
Aktivitetshus Väster

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans. Till Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

Det är viktigt med en bra vardag som känns meningsfull. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få ett vanligt arbete kan du ansöka om daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt och arbetsuppgifterna är anpassade efter dina intressen och behov. Här hittar du mer information om daglig verksamhet.

Kontakta en socialsekreterare i stadsdelen där du bor om du vill veta mer om vilken hjälp just du kan få. 

Klippankooperativen

Klippankooperativen erbjuder arbete i kooperativa former för dig som på grund av kognitiv/fysisk funktionsnedsättning beroende på förvärvad hjärnskada står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Klippan består av fyra enheter, var och en uppbyggd som en ideell förening:  Hunddagis Klippan, Klippan Bak & Fram, Lera mm och Handpapper Klippan. Dessutom finns butik Gula Villan, med försäljning av det som produceras i kooperativen.