Funktionsnedsättning

Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av stöd och hjälp i vardagen.

Covid-19: För dig med funktionsnedsättning

Smittspridningen av covid-19 är just nu låg i samhället. Men det är fortsatt viktigt att vi skyddar varandra och är uppmärksamma på om spridningen skulle ta fart igen.

Arbete och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Inom Göteborgs Stad finns olika slags hjälp och service för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet och få en meningsfull sysselsättning.

Lagar och regler - funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Hjälpmedel

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Ibland behöver du kontakta sjukvården och få hjälp av legitimerad personal. Andra saker som inte kräver särskild träning för att användas kan du köpa själv.

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning eller är du förälder, vårdnadshavare, anhörig till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning? Lots för barn och vuxna erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Träffpunkter för personer med funktionsnedsättning

Träffpunkter är mötesplatser där du kan träffa andra, uppleva arrangemang eller delta i någon aktivitet på dina egna villkor för dig med behov av särskild anpassning.

Stöd till anhöriga

Du som stödjer eller vårdar en person i din närhet kan få eller ansöka om olika former av stöd av kommunen. Den du hjälper och stöttar kan vara yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruksproblem, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd. Nedan hittar du exempel på stöd för både dig som är anhörig och personen som du stödjer.

Tolkverksamhet

Du som är döv, dövblind, hörselskadad eller har funktionsnedsättning som rör röst och tal kan beställa tolk hos tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. Tolkverksamheten är också till för dig som kommer i kontakt med personer med dessa funktionsnedsättningar.

Bostadsanpassning

Under Bostäder och boendemiljö hittar du information om bostadsanpassningsbidrag.

Tillgänglighet

Under sidorna som rör Kommun och politik hittar du information om hur Göteborgs stad jobbar med tillgänglighet och vad du kan förvänta dig från oss.

Hitta funktionsstödsenhet

På funktionsstödsenheten i ditt område kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Värdighetsgarantier inom förvaltningen för funktionsstöd

Nämnden för funktionsstöd har infört värdighetsgarantier för förvaltningens verksamheter. Garantierna gör det tydligt vad du och dina anhöriga kan förvänta er av den service och det stöd som vi erbjuder.