Funktionsnedsättning

Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av stöd och hjälp i vardagen.

Covid-19: För dig med funktionsnedsättning

Den snabba smittspridningen av covid-19 i samhället påverkar även förvaltningen för funktionsstöd. Framför allt innebär ökningen av antalet sjukdomsfall ett ansträngt läge när det gäller bemanningen.

Arbete och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Inom Göteborgs Stad finns olika slags hjälp och service för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet och få en meningsfull sysselsättning.

Lagar och regler - funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Hjälpmedel

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Ibland behöver du kontakta sjukvården och få hjälp av legitimerad personal. Andra saker som inte kräver särskild träning för att användas kan du köpa själv.

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning eller är du förälder, vårdnadshavare, anhörig till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning? Lots för barn och vuxna erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Träffpunkter för personer med funktionsnedsättning

Under Kultur och fritid hittar du samlad information om alla träffpunkter.

Stöd till anhöriga

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. Den du hjälper och stöttar kan ha en sjukdom eller någon funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Du kan få hjälp med avlösning, samtalsstöd eller aktiviteter.

Tolkverksamhet

Du som är döv, dövblind, hörselskadad eller har funktionsnedsättning som rör röst och tal kan beställa tolk hos tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. Tolkverksamheten är också till för dig som kommer i kontakt med personer med dessa funktionsnedsättningar.

Bostadsanpassning

Under Bostäder och boendemiljö hittar du information om bostadsanpassningsbidrag.

Tillgänglighet

Under sidorna som rör Kommun och politik hittar du information om hur Göteborgs stad jobbar med tillgänglighet och vad du kan förvänta dig från oss.

Hitta funktionsstödsenhet

På funktionsstödsenheten i ditt område kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv.