Funktionsnedsättning

Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av stöd och hjälp i vardagen.

Arbete och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Inom Göteborgs Stad finns det olika slags service och hjälp, för att du som har funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet och få en meningsfull sysselsättning.

Lagar och regler - funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning eller är du förälder, vårdnadshavare, anhörig till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning? Då kan du få information om och bli guidad bland alla insatser som finns.

Träffpunkter för personer med funktionsnedsättning

Under Kultur och fritid hittar du samlad information om alla träffpunkter.

Stöd till anhöriga

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. Den du hjälper och stöttar kan ha en sjukdom eller någon funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Du kan få hjälp med avlösning, samtalsstöd eller aktiviteter.

Tolkverksamhet

Du som är döv, dövblind, hörselskadad eller har funktionsnedsättning som rör röst och tal kan beställa tolk hos tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. Tolkverksamheten är också till för dig som kommer i kontakt med personer med dessa funktionsnedsättningar.

Bostadsanpassning

Under Bostäder och boendemiljö hittar du information om bostadsanpassningsbidrag.

Tillgänglighet

Under sidorna som rör Kommun och politik hittar du information om hur Göteborgs stad jobbar med tillgänglighet och vad du kan förvänta dig från oss.