Till sidans huvudinnehåll
Fem glada elever gör en fist bump.

Elevinflytande för dig som läser på komvux


Som elev har du rätt till delaktighet och inflytande i din utbildning och arbetsmiljö. Tillsammans med andra elever kan ni hålla möten och organisera er. Varje skola ska aktivt arbeta för elevers inflytande.

Inflytande över din utbildning

När du börjar dina studier ska skolan förklara för dig vilka rättigheter och skyldigheter du har under din studietid.

Skolan ska använda sig av demokratiska arbetssätt och du ska få kunskap om demokrati och vad ett demokratiskt arbetssätt betyder.

Undervisningen ska också tillvarata de kunskaper och erfarenheter som du har med dig.

Delta i skolans elevråd

Som elev har du rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud. Det står i skollagen och i arbetsmiljölagen.

Du kan påverka arbetsmiljön

Det ska finnas elevskyddsombud på skolan. Eleverna utser elevskyddsombud. Genom elevskyddsombudet kan du påverka skolans arbetsmiljö.

Läs mer om bestämmelserna om elevskyddsombud  i arbetsmiljölag (1977:1160), 6 kap. 17 och 18 §§

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Öppettider

För frågor om vuxenutbildning

Telefon
031-368 30 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

${loading}