Till sidans huvudinnehåll
En kvinna tittar i sin plånbok och ser bekymrad ut.

Du och din studieekonomi


Att balansera privatekonomin under studier är utmanande, men det finns ekonomisk hjälp att få. Läs mer om dina alternativ för en tryggare och hållbar ekonomi under studietiden.

För de flesta utbildningar kan du få studiestöd från CSN (Centrala studiestödsnämnden), både i form av bidrag och lån. Du väljer hur många kurser du vill läsa samtidigt, och om du vill läsa heltid eller deltid. Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få.

Läs mer om hur du söker studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN)  och hur du beräknar din studietakt. Du kan även räkna ut hur mycket du kan få i bidrag och lån.

Studiestartsstöd

Om du är arbetslös och är mellan 25 – 60 år kan du ansöka om Studiestartsstöd. Arbetslösa som uppfyller CSN:s krav kan få ett bidrag för att läsa på komvux eller folkhögskola. Du kan läsa mer om krav och villkor under Studiestartsstöd – för dig som är arbetslös - CSN

Om du är folkbokförd i Göteborgs kommun, uppfyller CSN:s krav och vill ansöka om Studiestartstöd vänder du dig till oss på arbetsmarknad och vuxenutbildning via mejl info@arbvux.goteborg.se

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till något helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid.

Kombinera studier med jobb

Om du väljer att studera på distans kanske du kan jobba samtidigt som du studerar. Då är det viktigt att du har koll på CSN:s fribelopp. Fribeloppet är den summa pengar du får tjäna utan att det påverkar din rätt till bidrag.

Studera när du har barn

Om du har barn kan du få extra bidrag utöver ditt studiemedel från CSN. Hur mycket du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många barn du har. Om behöver stanna hemma och ta hand om sjukt barn kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN. Läs mer om vad som gäller på CSN:s webbplats.

Anpassat studiemedel

Har du en funktionsnedsättning som gör att dina studier tar längre tid? Då kan du i vissa fall få sänka studietakten till en långsammare takt, utan att din ekonomi påverkas. Det betyder att du till exempel kan läsa på 75 procent, men få studiemedel för studier på 100 procent.

In other languages

CSN is the authority that manages Swedish student finance, i.e. grants and loans for studies. They also handle driving licence loans and home equipment loans. You can read more about the various forms of student finance on the website. The information in English is more comprehensive and in the other languages there is brief information.

CSN.se   in other languages

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Öppettider

För frågor om vuxenutbildning

Telefon
031-368 30 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

I fokus

Studiefinansiering

Säkra din ekonomi under studietiden med CSN (Centrala studiestödsnämnden) som tillhandahåller studielån, bidrag och andra förmåner för din utbildning i Sverige. Besök www.csn.se för fullständig information om deras tjänster.

Stipendiefond för dig som ska läsa en yrkesutbildning

Stiftelsen August Ringnérs stipendiefond är en möjlighet för dig att söka stipendium för yrkesutbildning. Du som ansöker får inte vara äldre än 39 år när du påbörjar utbildningen. Ansök senast den 1 mars varje år.

${loading}