Till sidans huvudinnehåll

Studera på komvux i en annan kommun än Göteborg


Vill du studera komvux utanför Göteborg? Vi bedömer din rätt till utbildning och ser över om det finns särskilda skäl eller lokalt utbud före beslut. Här kan du läsa mer om hur du gör en interkommunal ansökan.

Om du är folkbokförd i Göteborg är det alltid i första hand Göteborg du ska ansöka till om du vill gå en utbildning eller kurs inom komvux. Men om Göteborg inte erbjuder den kurs eller utbildning som du vill läsa finns möjlighet att söka utbildningen i en annan kommun som erbjuder utbildningen i sitt kursutbud.

Det kallas för interkommunal ersättning, en ersättning som din hemkommun betalar ut till en den andra kommunen du vill studera i. 

Studera svenska för invandrare, sfi i en annan kommun än Göteborg

Om du vill studera svenska för invandrare i en annan kommun måste din hemkommun bedöma om du har rätt att delta i utbildningen innan den kommun som anordnar utbildningen kan ta emot och anta dig till utbildningen.

Studera på grundläggande nivå i en annan kommun än Göteborg

Om du vill studera vuxenutbildning på grundläggande nivå i en annan kommun än din hemkommun Göteborg måste Göteborgs Stad bedöma om du har rätt att delta i utbildningen innan kommunen som står för utbildningen kan ta emot och anta dig. Om Göteborgs Stad bedömer att du har rätt att delta i vuxenutbildning på grundläggande nivå har du rätt att delta i utbildningen i en annan kommun än din hemkommun.

Studera på gymnasial nivå i en annan kommun än Göteborg

Om du vill studera vuxenutbildning på gymnasial nivå i en annan kommun än din hemkommun Göteborg måste Göteborgs Stad besluta om hemkommunen betalar för utbildningen innan kommunen som står för utbildningen kan ta emot och anta dig.

Göteborgs Stad är skyldig att betala din utbildning i en annan kommun om du har rätt till utbildning enligt Skollagen och om motsvarande utbildning inte finns i Göteborg.

Rätt till utbildning enligt skollagen har den som behöver utbildningen för behörighet till högre studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Det är den kommun som står för kursen eller utbildningen som bestämmer om du är behörig och ska antas till utbildningen.

Du kan få möjlighet att delta i kommunal vuxenutbildning i en annan kommun om du med hänsyn till dina personliga förhållanden har särskilda skäl. Särskilda skäl kan exempelvis vara att du arbetar i en annan kommun och behöver delta i utbildningen i den kommun där du arbetar för att ha möjlighet att kombinera arbete med studier. Särskilda skäl kan också vara att du bor långt från de lokaler där vuxenutbildningen sker i din hemkommun och därför behöver studera i en kommun som ligger närmare din bostad.

Från och med januari 2024 betalar Göteborgs Stad utbildning i annan kommun endast för de som har rätt till utbildning om utbildningen inte finns i Göteborgs Stads utbud eller i Göteborgsregionens utbud. Det innebär att sökande som inte har rätt till utbildning i annan kommun eller inte har särskilda skäl att få studera i annan kommun inte kommer att få sin ansökan beviljad.  

Studera en yrkesutbildning på gymnasial nivå i en annan kommun än Göteborg

Ansökningar till yrkesutbildningar som finns i Göteborgs eller Göteborgsregionens utbud kommer inte beviljas. Ansökningar till yrkesutbildningar som inte finns i Göteborgs eller Göteborgsregionens utbud kommer beviljas om sökande har rätt till utbildning. 

Du som bor i en kommun inom göteborgsregionen kan söka yrkesutbildningar i samtliga kommuner som ingår utan att behöva göra en förfrågan till din hemkommun. I göteborgsregionen ingår följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Du gör din ansökan på grvux.se.

Så här gör du om du vill studera i annan kommun än Göteborg

  1. Ansök till kursen i den kommun du vill studera.

  2. Mejla kopia på din ansökan till info@arbvux.goteborg.se

  3. Till ansökan bifogar du tidigare betyg och en text där du anger syftet med studierna och om du är eller riskerar att bli arbetslös. 

    Ansöker du till Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö behöver du bara skicka in betyg och en text där du anger syftet med studierna och om du är eller riskerar att bli arbetslös.

Handläggningstiden är cirka två veckor, du får svar per post

Göteborgs Stad kommer att skicka ett beslut till dig och till kommunen som står för kursen eller utbildningen, I beslutet står det om Göteborgs Stad kommer att betala för din utbildning i en annan kommun. Du kan överklaga beslutet om du anser att det är felaktigt. I beslutet finns information om hur du överklagar.


Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Öppettider

För frågor om vuxenutbildning

Telefon
031-368 30 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

${loading}