Till sidans huvudinnehåll

Dokument som ska bifogas ansökan till komvux

När du gör en ansökan till komvux behöver du bifoga betyg och andra dokument som efterfrågas för att din ansökan ska bli fullständig.

Betyg är viktiga i din ansökan

När du ansöker till en kurs eller utbildning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborg behöver du ladda upp dina betyg. Du kan skanna eller fotografera betygen och ladda upp dem när du gör din webbansökan. Det finns möjlighet att skanna dina betyg på ett bibliotek.

Tänk på att hela sidan måste synas tydligt och vara läsbar. Du måste ladda upp dokumentets alla sidor. För att ditt betyg ska vara ett giltigt dokument måste det ha underskrift av rektor. Det räcker inte med ett utdrag från antagning.se. Om du inte laddar upp dina betyg kan din ansökan inte behandlas.

De här betygen måste du ladda upp

  • Betyg från grundskola
  • Betyg från gymnasieskola - avgångsbetyg, samlat betygsdokument, slutbetyg, utdrag ur betygskatalog, studiebevis, examensbevis samt diplom från IB. Detta gäller både kommunal gymnasieskola samt friskolor i Göteborg och annan kommun.
  • Betyg från vuxenutbildning/kommunal vuxenutbildning i annan kommun än Göteborg.
  • UHR- eller VHS-bedömning av utländsk gymnasieutbildning.
  • Intyg med studieomdöme från folkhögskola.

Du behöver inte ladda upp

  • Betyg från vuxenutbildning/kommunal vuxenutbildning i Göteborg
  • Utländska betyg

Fler dokument kan vara aktuella

Du kan också bli ombedd att lägga till viktiga dokument som intyg, UHR-bedömningar eller andra dokument som exempelvis körkort. Kraven för vilka dokument som behövs kan variera för varje utbildning, så det är viktigt att du läser instruktionerna noggrant för de utbildningar du är intresserad av att söka till.

Svårt att ladda upp med din ansökan?

Om du inte kan ladda upp dina betyg och dokument i ansökan, så kan du skicka kopior med post till:

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

Har du tappat bort dina originalbetyg?

Om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till din skola eller din kommun för att få en giltig kopia på betyget. Det beror på om studierna slutfördes innan eller efter den 1 juli 2021 vem du ska kontakta. På sidan Beställa betyg hittar du mer information.

Om det har gått mer än tio år efter att du avslutade dina studier ska du vända dig till Regionarkivet.

Är du inte skriven i Västra Götaland kan du kontakta Stadsarkivet i din kommun. 

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Öppettider

För frågor om vuxenutbildning

Telefon
031-368 30 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

${loading}