Utländska betyg

Med hjälp av bedömningstjänsten hos Universitets- och högskolerådet (UHR) får du direkt veta vad din utbildning motsvarar i Sverige. Du kan även ansöka om ett utlåtande där UHR gör en bedömning av dina utbildningsdokument.

En del av Brogatan stängs av – gå via Pusterviksgatan om du ska besöka oss

22 april 2021

Byggplatsområdet runt Arbetsmarknad och vuxenutbildnings lokaler i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan stängs av för bilar, fotgängare och cyklister.

Du når oss lättast via Pusterviksgatan

Om du ska besöka Arbetsmarknad och vuxenutbildning tar du dig till besöksentrén genom att gå via Pusterviksgatan. Avstängningen beräknas att pågå till och med hösten 2023.

Du kan vända dig till UHR för att få hjälp med att bedöma både gymnasiebetyg och betyg från eftergymnasiala utbildningar.

UHR:s bedömningstjänst

Ansökan om bedömning av utländsk utbildning hos UHR

Yrken som kräver auktorisation

Vissa yrken är reglerade genom lag. Det betyder att det finns en beskrivning av vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det kan vara en examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du ansöka om erkännande hos den behöriga myndigheten för yrket:

Att söka till högskola

På antagning.se får du reda på de flesta frågor som handlar om betyg när du ska söka till högskolan.

Dina betyg

Att söka till universitetet.

Att söka till yrkeshögskola

Yrkeshögskola är ett annat alternativ på eftergymnasial utbildning. På yrkeshögskolan hemsida kan du läsa mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du går till väga för att ansöka.

Ansökan och antagning