Utländska betyg

Om du har en gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning från ett annat land än Sverige kan du skicka dina betyg till Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få veta vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Tänk på att skicka in dina betyg i god tid eftersom det kan ta flera månader att få en bedömning. Du kan också kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) direkt om du har frågor.

En del av Brogatan stängs av – gå via Pusterviksgatan om du ska besöka oss

22 april 2021

Byggplatsområdet runt Arbetsmarknad och vuxenutbildnings lokaler i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan stängs av för bilar, fotgängare och cyklister.

Du når oss lättast via Pusterviksgatan

Om du ska besöka Arbetsmarknad och vuxenutbildning tar du dig till besöksentrén genom att gå via Pusterviksgatan. Avstängningen beräknas att pågå till och med hösten 2023.

Kontaktuppgifter till Universitets- och högskolerådet (UHR) hittar du på deras hemsida www.uhr.se. För en del utbildningar ska du inte kontakta UHR, utan annan myndighet för att få en bedömning av dina betyg, läs mer om vart du vänder dig på UHRs hemsida. 

Vart skickar jag mina utländska betyg på gymnasienivå?

Du skickar dina utländska gymnasiebetyg till Universitets- och högskolerådet (UHR). Där kan du ansöka om en förhandsbedömning för att få veta vad din utbildning motsvarar i Sverige.

Vart skickar jag mina utländska betyg på högskole- och universitetsnivå?

Du skickar dina utländska betyg på högskole- och universitetsnivå till Universitets- och högskolerådet (UHR). Där kan du ansöka om en förhandsbedömning för att få veta vad din utbildning motsvarar i Sverige.

Yrken som kräver auktorisation

Vissa yrken är reglerade genom lag. Det betyder att det finns en beskrivning av vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det kan vara en examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du ansöka om erkännande hos den behöriga myndigheten för yrket, till exempel Revisorsnämnden (auktoriserad revisor), Socialstyrelsen (hälso- och sjukvårdsyrken), Skolverket (lärarlegitimation)  och Jordbruksverket (veterinär).

Jag har fått mina betyg men behöver mer vägledning

På Antagningen.se hittar du mer information om grundläggande behörighet, meritvärdering och kompletteringar. Där hittar du också information om att söka till universitetet.

Yrkeshögskola är ett annat alternativ på eftergymnasial utbildning. Mer information om att ansöka till yrkeshögskola.

Behöver hjälp med andra frågor eller vägledning? Då kan du ringa eller mejla oss på Arbetsmarknad och vuxenutbildning eller kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.