Påverka din sfi-utbildning

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. Du som elev har också rätt att lämna klagomål om det är något med din utbildning som du inte är nöjd med.

On May 27, we will extend our telephone hours

22 maj 2019

New phone hours from May 27th

Monday: 10-12, 13-15.30
Tuesday: 10-12, 13-18.30
Wednesday: 10-12, 13-15.30
Thursday: 13-15.30
Friday: 10-14

We respond to emails:

Monday: 10-15.30
Tuesday: 10-18.30
Wednesday: 10-15.30
Thursday: 13-15.30
Friday: 10-15

Skolan ska använda sig av demokratiska arbetssätt och du ska få kunskap om demokrati och vad ett demokratiskt arbetssätt betyder. Undervisningen ska också ta tillvara de kunskaper och den livserfarenhet som du har med dig.

När du studerar

När du börjar på sfi ska du tillsammans med läraren diskutera hur du ska studera för att nå dina mål. Hur lång tid du ska studera beror på hur mycket svenska du kan sedan tidigare och vilken tid och möjlighet du har att studera språket.

Du ska få information om kursens mål och kunskapskrav. Du ska få möjlighet att påverka innehållet i kursen.

När du studerar ska du regelbundet prata med din lärare om hur du ska komma vidare i kursen. I slutet av varje kurs ska du ha ett betygssamtal där du får veta vilket betyg du fått och varför. Du ska också få ge dina synpunkter på kursen i en utvärdering.

Om du är missnöjd med din utbildning

Enligt Skollagen 4 kap 8 § ska kommuner ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Du som elev inom vuxenutbildningen har rätt att lämna klagomål om det är något med din utbildning som du inte är nöjd med.

I första hand ska du vända dig till din lärare. Om du vill gå vidare med klagomålet vänder du dig till skolledaren på skolan som du studerar på. Skolledaren har ansvar för att se till att eleverna får det stöd de behöver och fatta beslut om olika åtgärder.

Om du inte vill prata med skolledaren eller inte tycker att skolledaren kan lösa problemet ska du vända dig till den rektor på Arbetsmarknad och vuxenutbildning som har ansvar för din skola. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Detta händer med ditt klagomål

Ditt klagomål lämnas till den person på förvaltningen som kan utreda klagomålet. Vi tar kontakt med dig innan vi arbetar vidare med ärendet.

Du får återkoppling på ditt klagomål. Du kan inte få återkoppling om du inte har lämnat dina kontaktuppgifter.